Erland/Grogg

Oregistrerad
Byggd 1874 vid Kockums Mek. Verkstad AB, Malmö Nb 05 (Järn)
16,38 x 3,93 x 1,76 m - 28,31 / 12,33 (MB 1883)
16,02 x 4,03 x 2,09 m (MB 1938)
Maskin: Varvets 2cy comp.ångmaskin på 40 Ihk, ersatt av en Bolinders MV comp.ångmaskin på 80 Ihk (1889), och av en Bergsunds 2cy Råoljemotor på 40 Ehk (1932)

Byggdes för Nils Wikström /Mons Trävaru AB/, Sundsvall som ERLAND. 1922 trädde Mons Trävaru i likvidation och båten övertogs av ett nytt bolag, benämnt Mons Sågverk och kom 1924 till G K Larsson, Sundsvall innan båten 1925 köptes av Rö Nya Sågverks AB, Rö, och dessa sålde henne något år in på 30-talet till O.B. Nyberg, Ullånger som lät bygga om fartyget till lastbåt med namnet SAGA. Därefter ägdes båten av i tur och ordning B.J.Westin, Ullånger (1932-33), J. Westin (1933-38), Frans Olsson, Närkes Vinö (1938 -1939) och Mathiasson & Lundqvist, Järved (1939-1947). Namnet blev passande nog GROGG sedan Yngve Sjöqvist, Sundsvall köpt båten 1947 och förändrat den till vattenbåt. Han upphörde med detta arbete 1965, varvid båten såldes till Stockholm eller Södertälje för att byggas om till fritidsbåt. Den blev liggande i Henriksdalshamnen där den snart sjönk. 1973 bärgades resterna och skrotades på kajen.
Text: Bengt Westin

Erland
Foto Lars Petterssons saml. via Bengt Westin

Erland
Foto Göran Stengels saml. via Bengt Westin

Grogg
Foto Rune Högströms saml. via Bengt Westin

Grogg vid Bergshamra Varv 16/3 1969
Foto Christer Samuelsson


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan