Grohn (1)

Byggd 1938 vid Albert Bonne, Hamburg
28,53 x ?? x 3,50 m - 35 brt
Maskin: motor på 460 Ihk

Byggdes för Kriegsmarine som GRUNDHAI. Övertogs 1945 av OMGUS (Office of Military Government United States) som 1946 hyrde ut till Unterweser Reederei AG, Bremen som köpte den 22 april 1954 och döpte om till GROHN (1). Såldes 1971 till Schleppbetr. Unterweser.
Text: Bengt Westin


GROHN i Bremen 1957
Foto Holger Patzer


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan