Gruvön I

Oregistrerad
Byggd 1901 vid Keillers Mek. Verkstad AB, Göteborg Nb 278 (Järn)
17,65 x 4,64 x 2,00 m (Nybyggd 1901)
Maskin: Varvets comp.ångmaskin på 52 Ihk, möjligen ersatt av en annan ångmaskin på 75 Ihk

Byggdes för Göteborgs Fästnings Byggnation, Göteborg som ångslupen WÄRNSCHIÖLD. Köptes i vart fall före 1918 av Gruvöns Sågverksbolag, Gruvön och döptes till GRUVÖN. Övertogs av Billeruds AB, Gruvön 1918 och fick tillägget I några år senare. Enligt ett medd. 1953 från Billeruds AB, har pannan och maskinen demonterats och fartyget används som raststuga/matsal. Såldes i början på 1960-talet av okänd köpare från Skoghall och sänktes i Mässviken utanför Skoghall 1962.


WÄRNSCHIÖLD
Foto Anna Backlund († 1920 ) via Carl G Janson


Tillbaka till Billerud Ab
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan