Korsnäs III

Oregistrerad
Byggd 1925 vid Gefle Nya Varv & Verkstad AB, Gävle (Stål)
14,80 x 3,84 x 1,50 m – 19 / 0 (SV 1930)
Maskin: Bolinders Råoljemotor på 25 Ehk.

Byggdes för Korsnäs Sågverks AB, Gävle som KORSNÄS III. Bolaget ombildades 1947 till Korsnäs AB, Gävle. Okänt öde. Är troligen den båt som numera heter GUDINGEN och ägs av Tor Ekman.
Text: Bengt Westin


Korsnäs III
Foto i Bengt Westins saml.

Gudingen utanför Kastellholmen
Foto: Christer Samuelsson

Foto: Christer Samuelsson


Gudingen vid Linds Båtvarv, Skurusundet 12/12 1992
Gudingen
Foto: Christer Samuelsson

Gudingen på slipen på Ragnhildsborgs varv, 4/8 2007
Gudingen
Foto: Conny Åslund

Gudingen
Foto: Conny Åslund

Nymålad 12/8 2007
Gudingen
Foto: Conny Åslund

Gudingen
Foto: Conny Åslund

Gudingen
Foto: Conny Åslund

GUDINGEN vid Ragnhildsborgs Varv i Södertälje 29/11 2008
Gudingen
Foto: Anders Winter

Gudingen
Foto: Anders Winter

GUDINGEN vid Ragnhildsborgs Varv i Södertälje 5 maj 2013
Gudingen
Foto: Lars Johnson

GUDINGEN vid Ragnhildsborgs Varv i Södertälje - 29 augusti 2015
Gudingen
Foto: Anders Winter

GUDINGEN - 8 april 2018
Gudingen
Foto: Tor Ekman

Tors långsiktiga tanke under pågående renovering är att räta upp linjerna
Gudingen
Foto: Tor Ekman


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan