Gulleck

HSKB - 108
Byggd 1882 vid Kristinehamns Mek. Verkstad AB, Kristinehamn (Järn)
25,23 x 5,05 x 2,96 m – 79,55 / (Nybyggd 1882)
25,23 x 5,08 x 2,90 m – 79,55 / 12,86 (SS 1933)
Maskin: Varvets comp.ångmaskin Nb 4 (19” – 20” x 16”) på 50 Ehk – ersatt av en okänd ångmaskin på 170 Ihk (1919)

Byggdes för Koltransport AB, Stockholm som ÖREGRUND. Koltransport AB bildades 1881 av förv. Reinhold Nauclér, brukspatron Olof Nauclér, Schebo bruk, brukspatron Reutershiöld, Gimo, konsul Knut Boman samt sjökapten L.E. Baumgardt. Döptes om till GULLECK 1882, (namnet Gulleck kommer från en man som lär ha varit den förste att röja mark i Värmland). Koltransport köptes 1908 av Stockholms Transport & Bogserings AB, Stockholm. 1925 gick T & B i konkurs och övertogs av Stockholms Enskilda Bank AB, Stockholm som bildade Stockholms Nya T & B, Stockholm, vilket den 28 okt 1926 ändrades till Stockholms Transport & Bogserings AB. Utrangerades och såldes 1949 till Pettersson & Mattsson, Vätö som skrotade.
Text: Bengt Westin

Foto: SCA-arkivet via Bengt Westin

Foto: Malte Eriksson via Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan