Gun

5662(12/11 1915)
Byggd 1898 vid J. & C.G.Bolinders Mek. Verkstad AB, Stockholm. (Stål)
21,16 x 4,75 x 3,06 m - 68,11 / (SV 1917)
Maskin: Varvets 2-cyl. comp.ångmaskin på 275 Ihk.
Byggdes för Mons Trävaru AB, Sundsvall som MON. Såldes efter bara ett år till Åsbacka Trävaru AB, Söderhamn och omdöptes till ÅSBACKA. Den 14 jan. 1918 köptes båten för 220.000 kr av Stockholms Ved AB och de ändrade namnet till GUN innan de den 10 juni 1919 sålde vidare för 45 000 kr till Ostkustens Transport AB, Norrtälje. I okt 1919 trädde bolaget i likvidation, men det dröjde till den 25 aug 1922 innan båten köptes av Kungliga Vaxholms Grenadjärregemente (I 26), Vaxholm. Flyttades den 1 jan 1928 till Kungliga Göta Livgarde Fästningsbataljonen, Oscar Fredriksborg och 1949 till Blekinge Kustartilleriförsvar, Karlskrona. Den 18 aug. 1949 förvärvades hon för 10 250 kr av statslöse estländaren Carlis Tuvikene, Stockholm varför hon avfördes temporärt ur det svenska registret. Han sålde den 28 feb 1950 till Gunnar Möller, Stockholm som sålde 1952 till Paul Skulte, Stockholm som sålde tillbaka till Tuvikene den 1 nov 1956. Sannolikt en massa skenköp. Tuvikene använde henne för att bärga lastångaren VESTRIA 1955, men då han inte kunde betala reparationen av VESTRIA på Mohögs MV i Gustafsvik, togs båten i mät och lades upp i Västbyviken. Där blev hon sedan liggande till 1975. Ägarna efterlystes men återfanns inte, men någon ansåg sig i alla fall ha ansvaret för vraket, för när hon tippade åt sidan på 1960-talet, rätades hon med mycken möda av en okänd, ganska skygg, man. I början av 1970-talet togs hon om hand av UV-Konsult i Sundsvall, men under bogsering till Stockholm sjönk hon i Gävlebukten 1975.
Text: Bengt Westin


Mon - midsommarskrudad
Mon
Foto: Göran Stengels saml. via Bengt Westin

Mon
Mon
Foto: Lars Petterssons saml. via Bengt Westin

Mon
Mon
Foto: Lars Petterssons saml. via Bengt Westin

Åsbacka
Åsbacka
Foto: M Erikssons saml. via Bengt Westin

Åsbacka
Åsbacka
Foto: Bengt Westins saml.

Gun
Åsbacka
Foto: L Brolin via Bengt Westin.

Gun
Åsbacka
Foto: L Brolin via Bengt Westin.


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan