Gunnar

Oregistrerad
Byggd 1882 vid Ludvigsbergs Mek. Verkstad, Stockholm (Järn)
14,84 x 3,26 x ?? m (Alla våra ångbåtar)
16,92 x 3,87 x 1,38 m (SV 1917)
Maskin: Varvets ångmaskin på 25 Ihk, ersatt av en okänd ångmaskin på 48 Ihk (??)

Byggdes för Nya Ångslupsbolaget, Stockholm som ångslupen TIAN med plats för 75 pass. Bolaget fusionerades 1900 till Nya Ångslups AB Smedsudden och 1913 till Stockholms Ångslups AB som döpte om till DISA. 1918 blev hon ombyggd vid Djurgårdsvarvet, då förvärvad den 17 sept av O F Johansson, Norrbyskär och som året därpå sålde vidare till Mo & Domsjö AB, Norrbyskär där hon blev bogserbåt (om hon inte var det tidigare) och döptes till GUNNAR. Fick ny pannan på Hernösands V & V 1921. Enligt ett brev från Mo Ångsåg den 29/3 1935 hade båten skrotats.
Text: Bengt Westin

Foto: Ingmar Sahléns saml. via Bengt Westin


Tillbaka till Mo & Domsjö AB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan