Gurli

SLEG – 1591(5/10 1894)
Byggd 1871 vid Bergsunds Mek. Verkstad AB, Stockholm NB 96 (Järn)
20,46 x 4,50 x 2,12 m - 73,67 / 37,04 (SS 1933)
Maskin: Varvets comp.ångmaskin på 100 Ihk, ersatt av en vid Hernösands MV Comp.ångmaskin på 120 Ihk (1905). Utbytt mot en okänd motor på 185 Ehk insatt 1964, som ersattes av en okänd motor 275 Ehk (1981).

Byggdes för Ångfartygsbolaget Åkers Kanal, Stockholm som NYA ÅKERS KANAL, vilket ändrades 1876 till enbart ÅKERS KANAL. Såldes 1884 till okänd köpare (för trafik i Mälaren) som döpte till LOFÖ. Inköptes 1885 av Pr/ Walter von Hallwyl, Stockholm och där blev det nytt namn igen, denna gång TROSA. Köptes den 5 feb 1897 Handelsbol. Wilh. H. Kempe, Stock­holm som året efter lät båten gå vidare till Ångfartygs AB Strömma Kanal, Stockholm, som gav henne det namn hon ännu bär, GURLI. Kom till Ångermanälven den 6 aug 1899, förvärvad av Nora-Nylands Ångbåts AB, Nora och de överlät den 13 april 1901 till Noraströms Nya Ångbåts AB, Nora för 16.000 kr. Då Hernösand-Sollefteå Ång­båts AB, Härnösand köpte de flesta kvarvarande passagerarbåtarna på älven 1917, köptes också GURLI för 25.000 kr. Såldes igen den 2 april 1935 till Pr/ Johan Valdemar Johansson, Sundsvall, vars medredare och hälftenägare var Erik Gustaf Wiklund. Priset var 7.500 kr. Såldes vidare den 31 aug 1936, till Sundsvalls Förenade Stuveri AB, Sundsvall. SST 39-1936. Ångf ’Gurli’ av Sundsvall, om 74 brt, byggt av järn i Stockholm år 1871, har av Johan Valdemar Johansson, Skönsmon och medredare, för sålts till Sundsvalls Förenade Stufveri AB, Sundsvall . Stuveriet använde båten till den 16 aug 1954. Ägare då blev Pr/ AB Emil Bredenberg, Sundsvall (Bredenbergs hälften och Fritz Montelius andra hälften). Montelius sålde sin halvpart den 16 aug 1954 till Eric Carlsson, Stockholm och denne registrerade båten på AB Sturea, Stockholm. Priset var 3.000 kr + byte mot lastbåten FREJA V. 1954 blev hon motoriserad och gick sedan för Sturea ända fram till den 15 maj 1971 då hon köptes för 45.000 kr av ett nytt bolag med samma namn, (AB Sturea) ägt av K.W. & Lillemor Widing, Stockholm. Enligt ett meddelande av den 18 okt 1971 ändrades firmanamnet till Rederi AB Ballerina, Stockholm. År 2000 köptes båten av Gustaf Myrsten i Slite och blev ordentligt renoverad, bl a med ny överbyggnad. Såldes 21 dec. 2009 till Rederi AB Ballerina, Stockholm.
Text: Bengt Westin


GURLI i Kielkanalen
Foto: Jan Hodén

GURLI slussar i Kielkanalen
Foto: Jan Hodén

GURLI i Stockholm - 23 augusti 1977
Foto: Bengt Westin

GURLI i Kummelnäs - 3 juni 2010
Foto: Bengt Westin

GURLI åter vid Blasieholmen - 6 Februari 2012
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

GURLI vid Blasieholmen, nu med svart skrov - 29 maj 2012
Foto: Lars Johnson

GURLI - 12 mars 2013
Foto: Anders Winter

Foto: Anders Winter


Tillbaka till övriga fartyg
Tillbaka till startsidan