Gustaf (1)

Oregistrerad
1876 – Kristinehamns Mek. Verkstad AB, Kristinehamn (järn)
Mått okända
Maskin: Möjl. Varvets ångmaskin

Byggdes för Göteborgs Bogserings AB, Göteborg som GUSTAF (1). Drogs omkull och sjönk den 5/4 1886 i Göteborgs hamn under bogsering av skeppet WYOMING från Elfsborgsfjorden till Göteborg. Befälhavaren Andersson fick böta 100 kr för försumlighet. Såldes i maj 1889 till AB Granit, Helsingfors för 7.000 kr. Därefter okänt öde.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Röda Bolaget
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan