Gustaf (3)

Oregistrerad
1906 – AB Lundby Mek. Verkstad, Göteborg Nb 24 (Stål) /Best. 060406 – Lev. 060515
Nyb. 1906: 16,28 x 4,22 x 2,27 m – 30 / 11
Maskin: Varvets comp.ångmaskin på 100 Ihk, ersatt 1947 av en Bolinders 2cy råoljemotor på 110 Ehk och 1960 av en Deutz 360 BHK dieselmotor på 200 Ehk.

Byggdes för Göteborgs Bogserings AB, Göteborg, kostade 25.500 kr och döptes till GUSTAF. 1928 såldes båten till Einar och Anker Engebreksen, Kråkerøy för 16.300 kr och omdöptes till LYR. 1928 hyrdes hon ut till Fredrikstad-Hvaler Dampskipselskap, Fredrikstad för att gå med passagerare till Hvalen (60 pass) men 1929 var hon tillbaka till Engebrektsens. Togs i beslag av norska motståndsrörelsen den 8 feb. 1945 och fördes till Strömstad där hon sedan låg tillsammans med 10 andra bogs. i avvaktan på freden. Då freden kom gick båten ännu en gång tillbaka till ägarna, och de sålde inte förrän 1959, till Per Nilsen, Porsgrun för 195 000 kr. Då var hon motoriserad sedan 1947. Arne Sundsdal, Tvedestrand blev näste ägare 1867, för 100.000 Nkr och han sålde vidare året efter till Birger Skarsvaag, Trondheim som fick betala 127.000 Nkr. Såldes 1974 till Taubaatskompaniet A/S, Fevaag för 150.000 Nkr. 1976 köptes hela bolaget av Arthur Bjørnvik, Trondheim, LYR för 200.000 Nkr, och 1980 skiftades hon över på Taubaatskompaniet A/S igen, då värderad till 57.600 kr. 1990 var priset nere i 5 000 Nkr då Odd Stabben, Kristiansund köpte henne sedan hon legat upplagd ett år. Han använde aldrig båten, utan bytte bort henne 1991 mot en fiskebåt till Jon Otto Dybvik, Tjørvaag som ägde Notøy Mekan och skall iståndsätta båten. 2005 låg hon fortfarande orenoverad.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Röda Bolaget
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan