Gustafsberg

Oregistrerad
Byggd 1875 av järn vid Motala Mek. Verkstad AB.
17,54 x 4,00 x 2,13 - 32 (MB 10/5 1890)
Maskin: Okänd ångmaskin på 80 Ihk.
Byggdes för okända, möjligen som EMIL. Första kände ägare är Johan Martinsson, Sundsvall, båten var troligen passagerarbåt, och namnet SKÄRGÅRDEN. 1890 heter ägarna Gustaf Andersson vid Gustafshamns sågverk i Sundsvall och namnet var också GUSTAFSHAMN. Så hette båt och ägare fortfarande 1901, men därefter är ägarbilden något oklar. Hon fanns i alla fall 1917 vid Norrviks Ångsågs AB med namnet GUSTAFSBERG, och dessa överlät 1924 till E A Svedlund, Gustafsberg. 1928 övertogs båten av Gustaf Edlund, Alnö, sedan Svedlund gått ur tiden. Edlund behöll båten till omkring 1940 då han sålde till Elektriska Svetsnings & Bogseringsbolaget. Under assistans av mt NYKÖPINGSHUS vid Vindskärsvarv den 13 dec 1955 drogs G in i kajen och omkull sedan hon bl.a. fått bogserkabeln i propellern. Besättningen hann hoppa iland. Neptunbolagets HERMES kom till platsen för att bärga, men begärde ett så högt pris att ägarna inte hade råd. G sänktes då utanför dåvarande Mohögs MV.
Text: Bengt Westin

Gustafshamn
Gustafshamn
Foto: Björn Janssons saml. via Bengt Westin

Gustafshamn
Gustafshamn
Foto: Björn Janssons saml.via Bengt Westin

Gustafsberg
Gustafsberg
Foto: J Robert Boman via Bengt Westin

Gustafsberg
Gustafsberg
Foto: Lars Petterssons saml. via Bengt Westin

Gustafsberg
Gustafsberg
Foto: Lars Petterssons saml. via Bengt Westin

Gustafsberg
Gustafsberg
Foto: Lars Petterssons saml. via Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan