Gustafshög.


SGMK - 10584
Byggd 1909 av stål vid Bergsunds Mek Verkstad i Stockholm, nb 332
16,63 x 4,38 x 2,20 m
Maskin: ångmaskin av varvets egen tillverkning på 90 Ihk. Ersatt 1958 av en GM-Detroit diesel på 220 Ehk.

Bogserbåten GUSTAFSHÖG byggdes 1909 av stål vid Bergsunds Mek Verkstad i Stockholm som nybygge nr 332. Beställare var kolfirman Joh. Lundström & Co, Stockholm, ett bolag som 1917 uppgick i nybildade AB Kol & Koks (tillsammans med H G Söderbergs Import AB och Nya AB J. Anderssons Kolimport AB). Måtten var 16,63 x 4,38 x 2,20 m och maskinen av varvets tillverkning utvecklade 90 Ihk. Från K & K köptes båten den 22 feb 1952 för 23 000 kr av herrar Thure Björkman, Karl Hugo Hörnberg och Egon Sigvard Stedtlund i Umeå, och de bildade Bogseringsbolaget Gustafshög - Björkman & Co. En GM-Detroit dieselmotor på 220 Ehk insattes 1958, och den 25 juni 1965 ombildades bolaget till Bogserings AB Gustafshög och båten överfördes dit för 11 852 kr. Sedan bogseringsuppdragen tagit slut och rederiet upplösts, behölls båten av Björkman som fritidsbåt men han sålde 1998 till Tomas Berglund, Umeå och hos honom blev den ännu mer fritidsbåt. Lyftes upp land på Flottningsföreningens f d område på Ön i Umeälven 2004 och överbyggnaden raserades. Skall säkert ombyggas till något. Båten registrerades 1965 som SGMK – 10584.
Båten höggs till skrot 2007 efter att främst styrbords bogplåtar visade sig vara i för dåligt skick.
Text: Bengt Westin, Bengt Björkman


Ritning av GUSTAFSHÖG
Gustafshög
Ritning via Tomas Berglund


Leveransfoto av GUSTAFSHÖG
Gustafshög
Foto i Tomas Berglunds saml.

GUSTAFSHÖG i Kol & Koks ägo
Gustafshög
Foto okänd via Bengt Björkman

Thure Björkman står och underhållsmålar tidigt i juni 1952.
GUSTAFSHÖG ligger vid Flottningsföreningens vedkaj på Ön. I bakgrunden syns början av forläggningen, där det sorterade och buntade timret från Lillåns sorteringsverk lades i foror för transport utför Umeälven.
Gustafshög
Foto okänd i Bengt Björkmans saml.

Finlandsbåten passerar GUSTAFSHÖG vid sin kajplats i Umeå
Gustafshög
Vykort via Tomas Berglund

Vid kajplats inne i Umeå, ca. 1956-57
Gustafshög
Bild via Bengt Westin.

Björkmans tre båtar på östra sidan av Ön. EGIL, BERGÖN och GUSTAFSHÖG.
Egil, Bergön och Gustafshög
Foto: Viking Waltari via Börje Åström.

Vid flottningsföreningens område på Ön, 1982
Gustafshög
Foto: Bengt Westin.

Vid flottningsföreningens område på Ön, 1993
Gustafshög
Foto: Rolf Bengtsson via Bengt Westin.

Upplagd på land 2004
Gustafshög
Foto: Jan Häggström via Bengt Westin.


Tillbaka till Björkman & Co
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan