Gustavsvik

SHXI – 12522 (1979)
Byggd 1945 vid Hammarbyverken (Finnboda Varv AB), Stockholm Nb 338 (Stål)
26,25 x 7,05 x 3,76 m - 122 / 0 (SS 1983)
Maskin: AB Finnboda Varvs tripleångmaskin på 500 Ihk
Byggd för Svenska Staten – Stockholms Örlogsvarv som GUSTAVSVIK, men flyttades efter en tid till Härnösands Kustartilleriregemente, Härnösand där hon gjorde tjänst som målbogserare mm. Utrangerades och såldes 1978 till O. Wennerberg och B. Österlund, Stockholm. 1979 antecknades O. Wennerberg i Sanda AB, Stockholm som ägare, och ångmaskin och panna demonterades. Namnet ändrades till UNO 1982 köpte M L Frändfors, Stockholm skrovet och han sålde 1982 till B Adolfsson, Stockholm som återgav henne namnet GUSTAVSVIK. Köptes 1996 av Salla Liukko, Stockholm som samma år sålde vidare till Svend Erik Jensson, Stockholm som sålde 1999 till Kent Thunström, Stockholm. År 2000 kom skrovet till Svenska Bogserbåtsbolaget AB, Stockholm och den 12 dec 2002 blev Consolerigruppen AB, Nyköping nya ägare. De igångsatte vintern 2002-2003 en ombyggnation till skeppscafé som var färdigt 2006. Såld till Bruno Cruisers Oy i Finland 29/1 2008 och omdöpt till BRUNO II.
Text: Bengt Westin


Bogserångaren GUSTAFSVIK
Gustavsvik
Foto ur Svensk Sjöfarts Tidning

GUSTAVSVIK
Gustavsvik
Foto: Bengt Andersson via Bengt Westin


GUSTAVSVIK vid Norr Mälarstrand
Gustavsvik
Foto: Christer Samuelsson

GUSTAVSVIK vid Telegrafberget 1997
Gustavsvik
Foto: Bengt Westin

GUSTAVSVIK i Oxelösund 4/4 2003
Gustavsvik
Foto: Christer Samuelsson via Bengt Westin

GUSTAVSVIK i Nyköping 6/6 2003
Gustavsvik
Foto: Christer Samuelsson via Bengt Westin

GUSTAVSVIK i Nyköping 5/11 2005
Gustavsvik
Foto: Christer Samuelsson via Bengt Westin

GUSTAVSVIK som cafébåt i Nyköping - augusti 2006
Foto: Anders Winter


BRUNO II - 2/5 2008
Bruno II
Foto via Arne Timmerling

BRUNO II i Åbo - augusti 2017
Bruno II
Foto Anders Winter (fotat i farten från en buss)


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan