Gustav

Oregistrerad
Byggd 1876 vid Hudiksvalls Mek. Verkstad AB och sammansatt i Alsen (järn)
13,85 x 3,52 x 1,53 m - 16,48 / 1,96 (MB 1891)
14,54 x 3,50 x 1,75 m (SV 1916)
Maskin: Varvets 1-cyl. ångmaskin på 70 Ihk.

Byggdes för Alsens Ångslupsbolag, Alsen som passagerarångslupen ALSEN. Köptes 1878 av Ångslupens Gustafs AB, Östersund, omdöpt till GUSTAF och 1891 hette ägaren A. Andersson, Lockne och han kostade på båten en ordentligt ombyggnation 1911, innan han sålde båten omkring 1916 till Högoms Tegelbruk /Erik Laurent/, Sundsvall. I Sundsvall byggdes båten om till bogserbåt och med stavningen ändrad till GUSTAV, drog sedan båten mestadels tegel från Högom in till Sundsvall. Den 26 juli 1954 anmälde en sjöfartsinspektör att: Panna och maskin urtagna och skrovet skrotat. Troligtvis skedde skrotningen redan 1952.
Text: Bengt Westin


GUSTAV
Foto i Bengt Westins saml.

GUSTAV
Foto i Bengt Westins saml.


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan