Gustafsfors No 4

SFB – 6758
Byggd 1890 vid Motala Mek. Verkstad AB, Motala NB 604 (Stål)
18,88 x 3,78 x 1,78 m - (MB 1955)
19,40 x 3,96 x 1,50 m (SS 1990)
Maskin: Varvets 2cy comp.ångmaskin (544 – 272 x 396 mm) på 120 Ihk (Nb 604) - ersatt av en okänd motor på 140 Ehk (1955)

Byggdes för varvets egen räkning, men såldes byggnadsåret till Gustafsfors Fabriker /J. Ekman/, Gustafsfors som gav henne namnet GUSTAFSFORS No 4. 1898 hette bolaget Gustafsfors Fabriks AB, Gustafsfors och namnet var modifierat till GUSTAFSFORS IV. Byggdes om ca 1919 vid byggnadsvarvet och fick bl a isbrytarstäv och styrhytt på övre däck. Överfördes 1944 till AB Billingsfors-Långed, Billingsfors sedan detta bolag köpt industrin i Gustafsfors för att lägga ned den. Båten flyttades till Billingsfors och fick 1948 namnet BILLINGSFORS IV. 1955 insattes motor men 1968 blev den utrangerad och såldes då till Agne Olausson, Uddevalla som byggde om till fritidsbåt och döpte om till JAN. Ägdes därefter av Bertil Sandberg, Uddevalla, Svend Erik Jensen, Stockholm och Ove Olofsson, Vaxholm innan hon i juni 1991 köptes av TV-reportern Mikael Leinegard, Umeå. Var försvunnen ur skeppslistan 2004.
Text: Bengt Westin (Källor: B. Fogelberg, Sv, Skeppslista, Länspumpen 4-1996, Västerbottenskuriren)


GUSTAFSFORS IV
Foto hos Kanalmuseet i Håverud via Per Jansson

BILLINGSFORS IV - 10 juni 1966
Foto Bernt Fogelberg i Bengt Westins saml.

JAN - 14 juni 1993
Foto Bengt Westin

Foto Bengt Westin

JAN - 19 november 2011
Foto Anders Winter

Foto Anders Winter


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan