Gylfe

2673
Byggd 1874 vid Bergsunds Mek. Verkstad AB, Stockholm (järn)
20,82 x 4,60 x 2,61 m – 47,69 / 14,14 (SS 1917)
Maskin: Sannolikt varvets ångmaskin på ?? Ihk, ersatt 1892 av ny, okänd ångmaskin på 175 Ihk

Byggdes för Stockholms Transport & Bogserings AB, Stockholm som GYLFE. Skrotades redan 1919.
Text: Bengt Westin

Gylfe
Foto urSCA-arkivet via Bengt Westin


Tillbaka till TB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan