Haabas

Byggd 1976 i Den Helder
26,36 x 8,22 m.
Maskin: Alco Diesel 2 430 Bhp

Levererad till K/S A/S Jan Tor Haalund & Co, Stavanger. 1985 I/S Båtsmann 1, utchartrad till A/S Haaland og Sønn, Stavanger. 1986 bolaget övertaget av Bukser og Bjergning, men fortsätter som ett dotterbolag. 2000 såld till Ødegaard Berging As, Aalesund, ett bolag som B&B är delägare i. Omdöpt till MULTI MAMMUT och registrerad i Aalesund.
Fakta: Conny Gustavsson och Anders Busk

Haabas
Foto: Conny Gustavssons saml


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan