Haagutt

Byggd 1973. 12,2 x 4,3 m. Azimuth Tractor Drive
Tillhör Bukser og Berging AS, stationerad i Stavanger.

Haagutt i Stavanger 5/6 2007
Haagutt
Foto Jörgen Mårtensson

Haagutt
Foto Jörgen Mårtensson


Tillbaka till Bukser & Bergning
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan