Hake

KBHV/SFVI - 5966 (22/4 1918)
Byggd 1897 vid Arentz & Rosenfeldt Skibs & Maskinbyggeri A/S, Köpenhamn Nb 08 (Stål)
27,66 x 6,30 x 2,57 m - 154,41 / 61,75 (SS 1947)
Maskin: Helsingörs Skibsbyggeri & Maskinverksted A/S - Triple (11 3/4" - 18" - 30" x 16") på 260 Ihk/310 hk

Byggdes för A/S Möns Dampskibselskab, Stege som passagerarfartyget STEGE. Köptes in till Sverige den 26 jan 1918 av Emil E. Löfgren, Stockholm för 75 000 Dkr och byggdes om till bogserbåt i Helsingborg för att sedan döpas om till MARS. Den 28 feb 1919 såldes båten till AB Karta & Oaxen Kalkbruk, Stockholm för 147 000 kr, och de föredrog namnet OAXEN VIII. Skiftades över till moderbolaget Skånska Cementgjuteriet AB, Stockholms den 24 april 1921, men kom tillbaka till AB Karta & Oaxen Kalkbruk, Stockholm 1937 för 200 000 kr. När Oaxen inte längre behövde henne, såldes hon den 5 feb 1943 till Uddevalla stads hamnstyrelse, Uddevalla för 175 000 kr, och då döptes hon om till HAKE. Överfördes till Rederi AB Tyr, Uddevalla den 3 okt 1954, där Uddevalla stad var delägare, och priset var då moderata 20 000 kr. Köptes den 4 okt 1954 av Pr/ Axel O.G.Olsson, Lysekil för 20 000 kr, och blev ombyggd till tankmotorfartyg vintern 1954-1955 i Lysekil. Fick namnet ändrat till GULLMARTANK och överfördes till den 30 jan 1957 till AB Gullmarstank /Ragnar Hurdén/, Lysekil för 42 000 kr. Den 9 sept 1970 köptes Åke Sigfrid Karlsson, Göteborg båten för 90 000 kr och kallade henne KOPTRA, men då han sålde 1988 till Norrman Björk AB, Göteborg för hela 300 000 kr ändrades namnet till HAKE och hon blev fritidsbåt. 1991 blev A.L. Hagman, Göteborg ägare och han döpte om till först MARS och sedan till STEGE. Nästa ägarbytet skedde 1993, då Robert Aspler, Göteborg köpte, men han sålde båten den 29 april 2005 till Hans-Ove Andersson, Göteborg
Text: Bengt Westin

OAXEN VIII
Foto: Robin Holmstedts saml. via Bengt Westin


Tillbaka till Oaxen
Tillbaka till Tyr/Bohus Tug
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan