Halla XVII


Byggd 1908 vid Kotkan Rauta (Järn AB), Kotka
21,90 x 4,83 x 2,30 m
Maskin: 2cy comp.ångmaskin på 192 Ihk

Byggdes för Halla Aktiebolag, Kotka som HALLA XVII. Såldes 1932 till Kymin Oy i Mikkeli fram till 1971 då hon köptes av Erkki Riimala från Helsingfors men fick hemort i Savonlinna då hon blev fritidsbåt. År 1989 blev Reijo Valkanen i Savonlinna ny ägare och sannolikt blev då båten fritids/museifartyg. Såldes 2015 till Anne och Paavo Pakkanen (Espoo), Savonlinna.
Text Bengt Westin (Källa: www.steamship.fi)


HALLA XVII
Foto: Malte Eriksson via Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan