Hallsta I

Oregistrerad
Byggd okänt år vid okänt varv. (Järn)
12,83 x 2.63 x 1,50 m - /u.10 (Holmens Bruk 1952)
Maskin: Bolinder-Munktell 2-cyl. på 35 Ehk

Byggdes för okända fanns 1913 vid Schebo Bruk i Hallstavik med namnet KVICK. Övertogs troligen 1916 av Holmens Bruk & Fabriks AB, Hallstavik och döptes om till HALLSTA I och såldes 1952 till Bröderna Jonasson, Väddö. Okänt öde
Text: Bengt Westin

HALLSTA I
Foto Sven Olssons saml. via Bengt Westin


Tillbaka till Holmens Bruk & Fabriks AB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan