Hallsta

Lat. N. 60° 3,4´. Long. O. 18° 35,7´.
Lastageplats i Stockholms län. Den väl skyddade hamnen är tillgänglig för 3,2 m. djupgående fartyg. Utanför ön Stora Kangel är djupet 6 m.
Lots erhålles från Svartklubben både för in- och utgående fartyg.
Tullvisitation sker vid Grisslehamns tullplats, som lyder under Stockholms tullkammare.
Hallsta är lastageplats för Skebo bruk. Exporten består af järn- och trävaror.
Vatten och proviant finnas att tillgå på platsen.
Hallsta anlöpes af ångare på linien Stockholm-Norrtelje-Östhammar.
Häfverösund är närmaste järnvägs-, post-, telegraf- och rikstelefonstation, 3 km.

Ur De Svenska Kusthamnarne av C.F. Halén och G.O. Lange, publ. 1906


BIO-BIO i Hallstavik
BIO-BIO byggdes 1945 för Johnson Line. Kondemnerades efter en svår brand 1969, och höggs upp 1970.
Vykort i Lars Brändströms samling


Tillbaka till hamnar
Tillbaka till startsidan