Gefle hamn

Lat. N. 60° 41´. Long. O. 17° 11´.
Stapelstad i Gefleborgs län. Såväl hamn som redd äro tillgängliga för fartyg af 7 m. djupgående. Redden har 10 - 15 m. djup, vid Fredriksskans är djupet 6,5 m. och i den upp till staden ledande rännan 4,9 m. Vid kajerna i staden är djupet från 3 till 4,9 m.
Skeppsvarf, mekanisk verkstad och bogserbåtar finnas; öfriga för sjöfarten behöfliga förnödenheter äro att tillgå i riklig mängd.
Från sjön kommande fartyg får lots vid Limö, Gåsholma eller Eggersund. Utgående lots erhålles från lotskontoret i staden.
Gefle äger tullkammare, sjömanshus, navigationsskola, post- och bankkontor, järnvägs-, telegraf- och rikstelefonstation.

Ur De Svenska Kusthamnarne av C.F. Halén och G.O. Lange, publ. 1906

Gävle hamn
Vykort

Gävle hamn
VykortTillbaka till hamnar
Tillbaka till startsidan