Helsingborg hamn

Lat. N. 56° 2,7´. Long. O. 12° 41,5´.
Stapelstad i Malmöhus län. Den norra hamnen, som är störst, är tillgänglig för fartyg af 7,1 m. djupgående, den mellersta för 4,1 m. och den södra för 5,6 m.
Lots erhålles utanför hamnen.
På norra hamnarmen, något söder om den stora fyren, står en vindvisareställning med en större, vertikal väderstrecksskifva med visare för att utmärka vindens riktning och styrka i Kattegatt på höjden af Varberg, hvarom telegrafisk underrättelse meddelas till Helsingborg. Medelst 1, 2 eller 3 hvita, runda ytor på ett svart, triangulärt fält under visaretaflan utmärkes vindens styrka enligt följande grunder:
en rund yta utmärker jämn eller frisk bramsegelskultje;
två runda ytor betyda märssegels- eller refvad märssegelskultje;
tre runda ytor betyda bottenrefvad märssegelskultje t. o. m. storm. Stiltje och svaga, föränderliga vindar utmärkas därmed, att hela ytan är mörk.
En internationell signalstation är här inrättad.
I södra hamnen finnes en docka med 82 m. längd, 12 m. bredd och 4,7 m. på tröskeln. Tvenne lyftkranar finnas, lyftande 11 och 30 ton. 4 st. bogserbåtar äro att tillgå.
Skeppsförnödenheter kunna erhållas af alla slag och i riklig mängd.
I staden finnas bankkontor, sjömanshus, tullkammare, postkontor samt järnvägs-, telegraf- och rikstelefonstation.

Ur De Svenska Kusthamnarne av C.F. Halén och G.O. Lange, publ. 1906

Hamninloppet i Helsingborg.
Hamnen i Helsingborg
Vykort postgånget 1913 i min saml.


Tillbaka till hamnar
Tillbaka till startsidan