Hernösand hamn

Lat. N. 62° 38´. Long. O. 17° 57´.
Stapelstad i Västernorrlands län. Hamnen, som är tillgänglig för fartyg af största djupgående och väl skyddad, har 10-25 m. djup. Djupet vid kajen är 4,5-6,5 m.
Lots möter utanför Hernö, utgående lots erhålles från lotskontoret i staden.
Klarering sker vid stadens tullkammare.
Staden eger sjömanshus, navigationsskola, post- och bankkontor, representanter för svenska sjöförsäkringsbolag, järnvägs-, telegraf- och rikstelefonstation, samt regelbunden ångbåtsförbindelse med Stockholm, norrländska städer och daglig sådan med Nyland, Sollefteå och lastageplatser vid Ångermanälfven.
Hernösand har ett större skeppsvarf, mekanisk verkstad med dertill hörande lyftkran om 10 tons bärighet, samt en mindre upphalningsslip.
Vatten erhålles från stadens vattenledning, proviant och skeppsförnödenheter finnas i riklig mängd. Flera bogserbåtar äro att tillgå.
Kanalen som leder förbi staden till Södra sundet, har ett djup af 2,7 m.; en öfver kanalen gående svängbro har en 14,8 m. bred öppning.

Ur De Svenska Kusthamnarne av C.F. Halén och G.O. Lange, publ. 1906

Hernösands hamn
Vykort

Härnösands hamn
Vykort

Härnösands hamn på 1950-talet
Vykort


Härnösands hamn med fyra bogserbåtar 15 maj 2007
Bull, Max, John Ekman och Per-Johan
Foto: Olof Johansson

John Ekman
Foto: Olof Johansson

John Ekman har fortfarande Ådalens Stuveris skorstensmärke. T.h. Per-Johan.
Foto: Olof Johansson

Bull och Max
Foto: Olof Johansson

Anledningen till alla bogserbåtar var att lotsarna krävde tre bogserbåtar för att assistera British Emissary till kaj.
Foto: Olof Johansson


Tillbaka till hamnar
Tillbaka till startsidan