Hudiksvall

Lat. N. 61° 43,8´. Long. O. 17° 7´.
Stapelstad inom Gefleborgs län. Hamnen, som är tillgänglig för fartyg af största djupgående, har 10m. djup, lerbotten. Största djup vid kajen 4,5 m.
Lots möter utanför Agö; utgående lots erhålles från lotskontoret i staden.
Fartyg, destinerade till hamnar inom Hudiksvalls lotsdistrikt för order, erhålla dem vid Agö.
Klarering sker vid stadens tullkammare.
Staden eger sjömanshus, postkontor, järnvägs-, telegraf- och rikstelefonstation.
Ångbåtsförbindelse eger rum med Stockholm, norrländska städer m. fl. platser samt ångslupsförbindelse med lastageplatserna i skärgården.
Skeppsvarf och mekanisk verkstad med gjuteri finnas. Vatten erhålles från vattenbåt. Skeppsförnödenheter äro att tillgå i riklig mängd. Flera bogserbåtar finnas i skärgården och kunna erhållas på signalen: nationalflaggan hissad på stortoppen.

Ur De Svenska Kusthamnarne av C.F. Halén och G.O. Lange, publ. 1906

Hudiksvalls hamn 1906
Vykort i min saml.


Tillbaka till hamnar
Tillbaka till startsidan