Hudiksvall

Lat. N. 61° 43,8´. Long. O. 17° 7´.
Stapelstad inom Gefleborgs län. Hamnen, som är tillgänglig för fartyg af största djupgående, har 10m. djup, lerbotten. Största djup vid kajen 4,5 m.
Lots möter utanför Agö; utgående lots erhålles från lotskontoret i staden.
Fartyg, destinerade till hamnar inom Hudiksvalls lotsdistrikt för order, erhålla dem vid Agö.
Klarering sker vid stadens tullkammare.
Staden eger sjömanshus, postkontor, järnvägs-, telegraf- och rikstelefonstation.
Ångbåtsförbindelse eger rum med Stockholm, norrländska städer m. fl. platser samt ångslupsförbindelse med lastageplatserna i skärgården.
Skeppsvarf och mekanisk verkstad med gjuteri finnas. Vatten erhålles från vattenbåt. Skeppsförnödenheter äro att tillgå i riklig mängd. Flera bogserbåtar finnas i skärgården och kunna erhållas på signalen: nationalflaggan hissad på stortoppen.

Ur De Svenska Kusthamnarne av C.F. Halén och G.O. Lange, publ. 1906

Hudiksvalls hamn
Vykort via Håkan Löfgren

Hudiksvalls hamn
Vykort via Håkan Löfgren

Hudiksvalls hamn
Vykort via Håkan Löfgren

Hudiksvalls hamn 1906
Vykort i min saml.


Tillbaka till hamnar
Tillbaka till startsidan