Kåge hamnar

Frostkåge
Lat. N. 64° 51´. Long. O. 21° 2´.
Lastageplats i Västerbottens län. Hamnen är väl skyddad och har 5 m. djup. Å redden, som äfven är skyddad, kunna fartyg lasta till största djupgående. Vid kajen i hamnen är djupet 3,5 m.
Lots erhålles vid Bjuröklubb, Gåsören eller Romelsö; utgående lots erhålles från Storkåge.
Klarering sker vid Storkåge tullplats, som lyder under tullkammaren i Skellefteå.
En del skeppsförnödenheter kunna erhållas från Storkåge.
Närmaste postkontor, telegraf- och rikstelefonstation är Byske, 14 km.


Storkåge
Lat. N. 64° 49,5´. Long. O. 21° 3´.
Lastageplats i Västerbottens län. 14 km. från Skellefteå Den väl skyddade hamnen är tillgänglig för fartyg af största djupgående..
Lots erhålles från Bjuröklubb, Gåsören och Romelsö; utgående lots erhålles i Storkåge.
Klarering sker vid Storkåge tullplats, som lyder under tullkammaren i Skellefteå.
Tullplats lydande under tullkammaren i Skellefteå finnes på platsen.
Närmaste postkontor, järnvägs-, telegraf- och rikstelefonstation är Skellefteå.

Ur De Svenska Kusthamnarne av C.F. Halén och G.O. Lange, publ. 1906Ur Sveriges Lastageplatser 1867 av H. Byström


Skonertskepp på redden 1928
I förgrunden ror Harald Östlund båten
Foto Dagmar Kågström - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Gamla kajen i Kåge - 31 augusti 1935
Foto Norra Västerbotten - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Nya kajen i Kåge - 31 augusti 1935
Foto Okand - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Liten råsegelskonare förtöjd vid gamla kajens norra sida i Kåge
Foto Gustav Åke Lundberg - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Liten tremastad skonare på väg ut från kajen i Kåge
Foto Wollrath Kågström - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Ångfartyg lastar sågat trä i Kåge
Foto Paul Nilsson - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Ångfartyg lastar virke i Kågehamnen efter 1936
Foto Fritjof Berglund - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Två ångfartyg, troligen IRIS-båtar, som lastar telefonstolpar i Kåge vid 1940-talets slut.
Foto Paul Nilsson - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

ANNIDA från Västtyskland lämnar Kåge hamn med en last av trä
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

INGO av Öregrund lossar styckegods i Kåge nya hamn
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Motorseglaren LISA i Kåge
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Holländska fartyget HENRICA B har grundstött vid Lindbomsgrundet, Kåge Prickar, våren 1955
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Motorseglaren DUVAN i Kåge - 1956
Foto Wollrath Kågström - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Fartyg i Kåge hamn - 1960
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Tremastade järnskutan MARS av Aalborg kommer till Kåge hamn
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Trängsel i hamnen
Foto Wollrath Kågström - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Vid kajen en tremastad skonare och på redden en Broströmsbåt
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

ACHILLES lastar direkt från isen i Kåge
Foto Wollrath Kågström - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Ett fartyg på väg in i hamn under isförhållanden för att lossa sin last
Foto Wollrath Kågström - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

HOLMIALAND lastar virke i Kåge hamn under 1950-talet
Foto Paul Nilsson - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Cementlossning i Kåge.
I lastrummet fr.v.: Karl Karlsson. Harald Lundberg, Östanbäck, Wille Lndberg, Östanbäck, John Brännström, Ostanbäck. Vinschman Gottfrid Markgren och gajhalare Sven Öster.
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

MONTANUS vid Kåge kaj
Foto Wollrath Kågström - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

NORDANLAND från Göteborg akterförtöjd på redden i Kåge hamn lastar lösvirke från pråmar
Foto Wollrath Kågström - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

NORDANLAND och BETA i Kåge
Foto Paul Nilsson - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Två skutor i Kåge hamn
Foto Paul Nilsson - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

ROYAL WOOD lossar vägsalt vid Kåge kaj
Foto Wollrath Kågström - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

VIKA I i Kåge hamn
Foto Wollrath Kågström - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

VIKA I lossar cement i Kåge hamn. Båten har ett självpackande system.
Kågegänget med Severin Forsberg och Harald Markgren lossar säckarna
Foto Wollrath Kågström - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Utsikt från gamla kajen mot nya kajen i Kåge
Foto Wollrath Kågström - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund


Till Hamnar
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan