Kallviken

Lat. N. 64° 19,5´. Long. O. 21° 22,5´.
Lastageplats i Västerbottens län. Hamnen är tillgänglig för fartyg af 3,5 m. djupgående.
Lots erhålles vid Ratan eller Bjuröklubb. Klarering sker vid Sikeå tullstation, som lyder under tullkammaren i Umeå.
Vatten och proviant erhållas på platsen.
Löfånger är närmaste post-, telegraf- och rikstelefonstation, 7 km.

Ur De Svenska Kusthamnarne av C.F. Halén och G.O. Lange, publ. 1906


På redden ligger ett skonertskepp och troligen är det Sveabåten THULE som ligger i Kallviken den 1 augusti 1914, samma dag som 1a världskriget bröt ut
Fotot är taget från "S håle"
Foto Johan Huss - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Kallvikens hamn på 1930-talet
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Skonert får draghjäp av motor- och fiskebåt - 1930-talet
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

ODIN i Kallviken
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Tyska båten FRIEDA lastar i Kallviken på 1930-talet
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund


Tillbaka till hamnar
Tillbaka till startsidan