Karlsborg hamn

Lat. N. 65° 42,8´. Long. O. 23° 16,5´.
Lastageplats i Norrbottens län. Den skyddade hamnen är tillgänglig för fartyg af 5,5 m. djupgående. Vid bryggan är djupet 4,2 m.
Lots möter vid Malören; utgående lots erhålles på platsen.
Karlsborg tillhör Haparanda tullkammardistrikt med underlydande tullplats i Nederkalix.
Skeppsförnödenheter kunna erhållas; bogserbåtar finnas ständigt att tillgå.
Nederkalix är närmaste post-, telegraf- och rikstelefonstation, 6´.

Ur De Svenska Kusthamnarne av C.F. Halén och G.O. Lange, publ. 1906

Karlsborg hamn
Vykort


Fin hemsida om hamnen


Tillbaka till hamnar
Tillbaka till startsidan