Lysekils hamnar

Lat. N. 58° 16,7´. Long. O. 11° 25,8´.
Stad i Göteborgs och Bohus län. Två hamnar finnas, af vilka den norra har 10-18 m. djup och vid lastbryggan 3,7 m.
I den södra hamnen som har en längre ångbåts- och lastbrygga med 5 m. vatten, är djupet 20 m. och hållbotten god.
Från sjön kommande fartyg erhålla lots utanför Måseskär, Gäfven eller Hållö. Inomskärs gående fartyg erhålla lots vid Käringö eller Gullholmen. Utgående lots erhålles på platsen.
I södra hamnen finns ett skeppsvarf. Skeppsförnödenheter af alla slag äro att tillgå.
Lysekil har tullkammare, sjömanshus, post-, telegraf-, rikstelefonstation samt ångbåtsförbindelse med Göteborg och en del andra platser å bohusländska kusten.
Ur De Svenska Kusthamnarne av C.F. Halén och G.O. Lange, publ. 1906

Lysekils norra hamn
Vykort

Lysekils södra hamn
VykortTillbaka till hamnar
Tillbaka till startsidan