Öregrund

Lat. N. 60° 20,6´. Long. O. 18° 26,8´.
Stad i Stockholms län. Hamnens djup är 4-7 m., vid kajen är djupet 2-3 m. och vid lastbryggan 4-4,2 m. Då nordlig storm råder, kunna fartyg icke ligga förtöjda i hamnen.
Lots erhålles från lotsstationen på patsen.
Vissa skeppsförnödenheter finnas. Vid Rörhamn, söder om staden finnes slip och reparationsverkstad för fartyg af intill 600 ton och högst 52 m. längd. Djupet på slipen är 3,3 m.
Staden har tullstation, lydande under Stockholms tullkammare, post-, telegraf- och rikstelefonstation. Ångbåtsförbindelse med Stockholm och Norrlandsstäderna.
Vid Gräsö gård midt emot Öregrund finnes kolupplag; djupet vid därvarande brygga är 4,1 m.

Ur De Svenska Kusthamnarne av C.F. Halén och G.O. Lange, publ. 1906


Öregrunds varv
Vykort i Bengt Westins saml.

Vntervila i Öregrunds hamn - 2 december 2012
Foto: Jörgen Carlsson


Tillbaka till hamnar
Tillbaka till startsidan