Örnsköldsvik

Lat. N. 63° 17,2´. Long. O. 18° 44´.
Stad i Västernorrlands län län. Den rymliga och väl skyddade hamnen är tillgänglig för fartyg med största djupgående, djupet är 7-20 m. Största djupet vid kajen 4,5 m., vid järnvägsstationens kaj 7 m.
Lots möter utanför Skags udde eller Ulföarna; utgående lots erhålles å lotskontoret i staden.
Klarering sker vid stadens tullkammare.
Proviant, vatten och alla slags skeppsförnödenheter kunna erhållas.
Bogserbåtar finnas.
Staden äger post- och bankkontor, järnvägs-, telegraf- och rikstelefonstation, och har regelbunden ångbåtsförbindelse med Stockholm och norrländska städer.

Ur De Svenska Kusthamnarne av C.F. Halén och G.O. Lange, publ. 1906


Gamla Jerfeds Mekaniska Verkstad, som senare blev MoDo Mekan och som nu är ÖMV - augusti 2017
Foto Olle Westling

MoDo´s gamla kättingkaj, tvärs fjärden från Domsjö fabriker - augusti 2017
Foto Olle Westling

Gamla FS-kajen, hemmahamn för MoDo's bogserare fram till mitten av 1990-talet. - augusti 2017
Foto Olle Westling

Foto Olle Westling

Sågverkskajen - augusti 2017
Foto Olle Westling

Foto Olle Westling

Foto Olle Westling

Foto Olle Westling

Domsjö Sågverk
Foto Olle Westling

Timmerintag Domsjö - augusti 2017
Foto Olle Westling

Foto Olle Westling

Foto Olle Westling

Foto Olle Westling

Foto Olle Westling

Foto Olle Westling

Ramläggningsverket i Moälven med Domsjö Fabriker i bakgrunden - augusti 2017
Foto Olle Westling

Foto Olle Westling

Ramläggningsverket i Moälven med BJÖRN förtöjd framför - augusti 2017
Foto Olle Westling

Foto Olle Westling

MoDo's gamla slip för mindre bogserbåtar (t.ex. JOHAN) - augusti 2017
Foto Olle Westling


Tillbaka till hamnar
Tillbaka till startsidan