Åby/Renholmen

Lat. N. 65° 1´. Long. O. 21° 23,7´.
Lastageplats i Västerbottens län. Den trånga hamnen som ej är skyddad för SO. vind, är tillgänglig för fartyg af 7 m. djupgående. Vid barlastbryggan är djupet 3,5 m.
Lots möter utanför Rönnskär eller Romelsö; utgående lots erhålles från förstnämnda lotsstation.
Klarering sker vid Furuögrunds tullstation, som lyder under tullkammaren i Skellefteå.
Vatten, proviant samt en del skeppsförnödenheter erhållas på platsen.
Närmaste post-, telegraf- och rikstelefonstation är Byske, 15 km.

Ur De Svenska Kusthamnarne av C.F. Halén och G.O. Lange, publ. 1906Ur Sveriges Lastageplatser 1867 av H. Byström


Renholmen ligger i Västerbotten 15 km norr om Furuögrund, vid Åbyälvens utlopp.


Renholmen omkring sekelskiftet 1900
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Tyska MAGDALENA VINNEN troligtvis i Renholmen. Troligen det största segelfartyg som gått upp i Bottenviken.
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Besättningen på åländska TJERIMAJ, Mariehamn. Hon besökte Renholmen bl a den 28 maj 1923
Foto Herman Fahlgren - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Fr.v. kolgårdsarbetare Algot Andersson, August Vesterlund samt Johan Larsson från Källbomark. På bilden är de på väg med träkol från kolupplaget till en kolskuta.
Foto Herman Fahlgren - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Pråmbyggare i Renholmen
Foto Herman Fahlgren - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Tvätterskor, Renholmen
Fr.v. okänd, okänd (i roddbåten), Tora Nyström, framför henne Selina Nyström, Eva Andersson, Hanna Hartman, Dagmar Larsson. På TÄRNAN: Hans Burman (styrman), Maddy Johansson, Alma Antonsson samt en okänd pojke som var eldare på den vedeldade TÄRNAN.
Foto Herman Fahlgren - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Hamnen i Renholmen - 1925
Foto Herman Fahlgren - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Hamnen i Renholmen - 1925
Foto Herman Fahlgren - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Yttre hamnen i Renholmen - ca. 1925
Båtar på upp till 8000 ton kunde gå in. Vid lastning bogserades virket ut till båtarna på pråmar. Bogserbåten som bogserar de tomma pråmarna är TÄRNAN.
Foto Herman Fahlgren - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

CYDIC av Göteborg i Renholmen - 1925
Foto Herman Fahlgren - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Renholmens hamn - 17 maj 1925
Foto Herman Fahlgren - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Renholmen, yttre hamnen och brädgården fotograferad från norr mot söder. I bakgrunden syns gamla herrgården. I förgrunden ett timmermagasin samt lastpråmar som dragits in för vintern och frusit fast.
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

ATLAS vid Renholmens gamla kaj
Foto Seth Jansson - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund


Tillbaka till hamnar
Tillbaka till startsidan