Sikeå

Lat. N. 64° 9,2´. Long. O. 20° 59´.
Lastageplats i Västerbottens län, 7 km. från Robertsfors. Hamnen är tillgänglig för fartyg af 6 m. djupgående. Vid bryggan är djupet 3,6 m.
Lots möter utanför Ratan eller Bjuröklubb; utgående lots erhålles från förstnämnda plats.
Klarering sker vid Sikeå tullplats, som lyder under tullkammaren i Umeå.
Sikeå har post-, telegraf- och rikstelefonstation.
Ur De Svenska Kusthamnarne av C.F. Halén och G.O. Lange, publ. 1906


Sikeå hamn
Foto okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Sikeå hamn - 1905
I bakgrunden skymtar det vita tullhuset och till höger det stora massamagasinet. Längst ner till höger ett upplag av props (gruvstöttor) troligen avsedda för export till kolgruvor i England.
Foto S Blomqvist - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Sikeå hamn - 1919
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Fartyg i Sikeå hamn - 26 april 1926
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Splitvedsskuta i Sikeå hamn
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Fartyg lastad med de sista tunnorna som tillverkades i Robertsfors eller Sikeå
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Eventuellt M/F EAST INDIAN - det första dieseldrivna fartyget i Sikeå
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Lastning av virke från pråmar
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

RIGEL - massabåt från Finland
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Lastning i Sikeå hamn - 1966
Foto Bertil Ekholtz - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

ROBERTSFORS upptagen på slipen för reparation i Sikeå
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Sikeå hamn troligtvis på 1940-talet.
Utskeppning av maskiner m.m. som såldes från den nedlagda massafabriken till Argentina då.
Bogserbåten är JOHN JENNINGS och ...
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

...lastfartyget heter KALØ
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Sikeå hamn 1950-talet
Ola Bäckströms förslag: Till vänster HÖFDING, längst till höger KOLBJÖRN och FRANS MICHAEL tvåa från höger.
Håkan Augustin kompletterar med: Bakom HÖFDING skymtar ÖHRVIKEN, GUSTAF HEDBERG och STACKE (1). Hamnen torde vara Sikeå och eftersom FRANS MICHAEL har radar så är fotot från senare halvan av 1950-talet.
Foto: Lennart Hedlunds saml.


Tillbaka till hamnar
Tillbaka till startsidan