Stockholms hamnar m.m.

Lat. N. 59° 19´. Long. O. 18° 5´. (Navigationsskolan)
Rikets hufvudstad; belägen vid Mälarens utlopp i Östersjön. Hamnen vid Saltsjön är stor och rymlig samt tillgänlig för fartyg af 8,1 m. djupgående vid medelvattenstånd, och 7,6 m. vid lägsta vattenstånd. Vid Stadsgårdens kaj är djupet 4,5-7,5 vid Strandvägen 4,5 och vid Skeppsbron och Nybroviken 4-6,5 m. Djupen i Värtahamnen äro; inre bassängen 5,5-6 m; ytterkajen 6,5-7,5 m.

Ingående fartyg erhålla lots vid Landsort, Hufvudskär, Sandhamn, Söderarm eller Arholma. Utgående lots erhålles från lotskontoret i staden.

Tullplatser lydande under Stockholms tullkammare, finnas vid Sandhamn, Hufvudskär och Landsort. Fartyg kommande från Söderarms och Arholma lederna, kunna visitera vid Furusunds tullplats, som också lyder under Stockholms tullkammare.

Slussen mellan Saltsjön och Mälaren har följande dimensioner; längd 45 m., bredd 9,5 m., djup vid lägsta vatten 3,56 m. och vid medelvatten 4 m. Tvänne settar finnas med hvilka slussen kan förlängas så, att den vid begagnandet af båda får en längd af 59,8 m.

Tidkulan på Navigationsskolan faller dagligen vid medeltidsmiddag i Greenwich = I (t) 0 (m) 0 (s) Sveriges borgerliga tid. Kulan hissas på half stång 5 (m) och i topp 2 (m) före fällandet.

Kompassjustering verkställes af flere sjöofficerare och andra personer, om hvilka underrättelse fås af skeppsmäklarna.

Bogserbåtar finnas i mängd och äro alltid till hands
Skeppsförnödenheter af alla slag samt vattenbåtar äro att tillgå.

Följande skeppsvarf finnas:
K.Skeppsvarfet. Docka: längd i vattenlinjen innanför tröskeln 89,07 m., tröskelns längd 3,56 m., portöppningens bredd i vattenlinjen 17,81 m., tröskelns djup under medelvattenstånd 6,98 m.
Beckholmen. Docka: längd i botten 97,98 m., portbredd 10,69 m., tröskelns djup vid lägsta vattenstånd 3,56 m. Kan delas: inre längd 44,54 m. yttre 52,85 m.
Finnboda. Slip: längd 238 m., hvaraf 119 m. öfver vattnet, vagnens längd 70 m., vattnets djup på blocken vid nedre ändan af den nedfirade vagnen 5,6 m.; fartyg om 1570 grosston och af en vikt af omkring 1,200 ton hafva upptagits.
Bergsund. Slip: längd på land 61,5 m., i sjön 83,1 m., djup vid medelvattenstånd å den utfirade vagnens ända 4,2 m.; fartyg af 25 m. längd, 7,4 m. bredd och om 500 reg. ton kunna upptagas (ångkraft).
Långholmen. 2 slipar: längd 119 m., bredd 5,94 m., med 2 ā 3 vagnar på hvarje; fartyg om 200 reg. ton kunna upptagas.
W. Lindbergs Mek. Verkstads A. B.: tvenne pontondockor.
Ofvannämnda dockor och slipar hafva samtliga därtill hörande verkstäder. Lyftkranar af olika slag med lyftkraft ända till 50 ton äro att tillgå.

Staden har flera postkontor och järnvägsstationer. Ångbåtsförbindelse äger rum med alla Sveriges kuststäder samt med en stor del europeiska hamnar. Dessutom finns regulier förbindelse med Buenos Ayres och Sydafrikanska hamnar.

Sjökort af alla slag samt andra för navigeringen erforderliga arbeten äro att tillgå i Nautiska Magasinet, Skeppsbron 10.

Ur De Svenska Kusthamnarne av C.F. Halén och G.O. Lange, publ. 1906


Utsikt mot Skeppsholmen - 1895
Foto Maja Forsberg - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Tvättande kvinnor (klappgummor) på Söder - runt förra sekelskiftet
Foto Maja Forsberg - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Vedskuta i Stockholm - 1895
Foto Maja Forsberg - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Utsikt från Katarinahissen
Foto Artur Boström - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart HedlundTillbaka till hamnar
Tillbaka till startsidan