Storugns hamn

Lat. N. 57° 50,6´. Long. O. 18° 48´.
Lastageplats å Gottland, 8 km. från Kappelshamn. Ankarplatsen har ett djup af 5,6 m. och vid den 56 m. långa bryggan är djupet 4,7 m., men hamnen är endast tillgänglig för 4,5 m. djupgående fartyg.
Lots för in- och utgående fartyg erhålles från Fårösunds norra gatt.
En del skeppsförnödenheter samt ett mindre varf för träfartyg finnas.
Ångbåtsförbindelse äger rum med Stockholm, Visby samt öfriga gottländska hamnar.
Storugns tillhör Visby tullkammardistrikt med underlydande tullplats i Kappelshamn.
Till Lärbo poststation är 8 km.

Ur De Svenska Kusthamnarne av C.F. Halén och G.O. Lange, publ. 1906

Storugns hamn ca 1948-56.
Pråmarna närmast är OAXEN 35 och 36 samt OAXEN V till höger.
Foto via Bengt-Olof Lindgren. (Bläse kalkbrotts museum).Tillbaka till hamnar
Tillbaka till startsidan