Umeå

Lat. N. 63° 0,3´. Long. O. 18° 17,5´.
Stapelstad i Västerbottens län vid Ume älf. Farleden i älfven upp till staden har i vanliga fall ett djup af 2,5 m. Vid stadens kaj är djupet större. Stor försiktighet bör iaktagas vid befarande af älfven på grund af strömmen.
Lots möter utanför bredskär och utgående lots erhålles från Holmsund.
Staden har tullkammare, postkontor, sjömanshus, banker, järnvägs-, telegraf- och rikstelefonstation.
Egentliga hamnen för Umeå är 17 km. nedanför vid älfven liggande i Holmsund.

Ur De Svenska Kusthamnarne av C.F. Halén och G.O. Lange, publ. 1906


MEDORA från Stockholm - 1896
Text under bilden: Mitt hem på hafvet från den 20 augusti 1896 till den 10 oktober 1898 L.L. Andersson
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

ROSA av Umeå - 1890-talet
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Umeå, hamnen - 1907
Vykort - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

ENGELBREKT från Umeå
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Besättningen på ENGELBREKT
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

BEDA
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Ilastning av tjärtunnor vid Tjärhovet
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Kajen är full av tjärtunnor
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Okänt segelfartyg i Umeå
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Hamnen i Umeå. Båten till höger heter HERMAN VILHELM RÖSS
Foto F.M. Stridberg - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Skuta lämnar Umeå stads kaj på 1950-talet
Foto Kurt Boberg - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Parti av hamnen i Umeå
Vykort - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Hamnen - 1939
Foto Lars Wickström - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

ROGLOF BUISMAN i Umeå hamn
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

KAREL från Groningen i Umeå hamn 1950
Foto Olle Bengtsson - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Båtar upplagda för vintern i Umeå - 1963
Foto Axel Tornberg via Jan Tornberg

Foto Axel Tornberg via Jan Tornberg


Tillbaka till hamnar
Tillbaka till startsidan