Skellefteå (Ursviken)

Lat. N. 64° 42´. Long. O. 21° 10,7´.
Stad i Västerbottens län. Den väl skyddade hamnen är tillgänglig för fartyg af 6 m. djupgående och har 7-10 m. djup. Vid kajen är djupet 3,6 m. Upp till själfva staden kunna endast mindre fartyg och ångslupar komma.
Lots möter utanför Bjuröklubb, Gåsören eller Romelsö; utgående lots erhålles på platsen.
Klarering sker vid Säfvenäs tullstation som lyder under tullkammaren i staden.
Alla slags skeppsförnödenheter kunna erhållas.
Flere bogserbåtar äro ständigt att tillgå.
Post-, telegraf- och rikstelefonstation på platsen.
Ur De Svenska Kusthamnarne av C.F. Halén och G.O. Lange, publ. 1906


Ursvikens hamn med segelfartyg
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Ursvikens hamn med segelfartyg
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Ursvikens hamn
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Ursvikens hamn
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Förstoring av ovanstående bild
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Fartyg i Ursvikens hamn
Foto Agda Nilsson - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Trälastad skonare i Skelleftehamn, möjligen är det SVANEN av Djupekås - 1930-talet
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

4-mastad skuta på väg in mot Skelleftehamn - 1930-talet
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Skonaren HULDIA från Avan i Skelleftehamn
Foto Folke Fahlgren - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

ELIAS SELSTEDT i Skelleftehamn
Foto Sundborg & Lindberg- Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

INGARÖ vid Rönnskärskajen - 1930
Foto Alvar Jansson - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Krooks tankångare NYNÄS i Hamnskär, Skelleftehamn - 21 november 1931
Foto Norran - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Strejkbrytare i Örviken
Örviken ligger på södra sidan av infarten i Skellefteälven och Skeleftehamn på norra.
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Ursviksfjärden - juni 1931
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Grundstött(?) fartyg i Ursviken. T.v. saltboden.
Foto Agda Nilsson - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Fyrmastade skonertskeppet MOZART av Mariehamn i Ursviken, Sundgrundet, augusti 1933.
Foto Alfred Nyström - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

MOZART? i Ursviken
Foto Agda Nyström - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Trävarulastning i Ursvikens hamn i början av 1900-talet. Dit kom ångare ända från Rumänien
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Ursvikens hamn
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Ursviken, Kanotudden - 1920-talet
Foto okänd ur Bo Holmqvist saml. via Lennart Hedlund

Ursviken - 1933
Foto okänd ur Bo Holmqvist saml. via Lennart Hedlund

Ursvikens hamn
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Motorskonaren DELOS lastar massa vid Scharins kaj (Klemensnäs/Ursviken) - ca. 1943
DELOS byggdes som segelskuta i Danmark 1901, utrustades med hjälpmotor 1933. Ägdes från 1942 av Rederi AB Norrland, Härnösand. Gick på grund 8/11 1945 utanför hälsingekusten i en storm varvid 5 man ur besättningen omkom, endast en klarade sig.
Foto Birger Bäckman - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Foto Birger Bäckman - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

YMER i Skelleftehamn - 1933 (troligen)
Foto Alvar Jansson - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

YMER i Skelleftehamn - 1933
Foto Norran - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

YMER i Skelleftehamn - 1933
Foto Norran - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

YMER i Skelleftehamn - 1933
Foto Norran - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

YMER i Skelleftehamn - 1933
Foto Norran - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

YMER i Skelleftehamn - 1935
Foto Norran - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

YMER i Skelleftehamn - 1935
Foto Norran - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

YMER i Skelleftehamn - 1935
Foto Norran - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Ett säljaktlag, troligen från Österbotten, bärgade av YMER i Bottenviken utanför Piteå, sannolikt vårvintern 1950
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund


Bröderna Rudolf och Ivar Viklunds fiskebåt i plåt vid slutet av 1940-talet
Från vänster Rudolf Viklund, Ivar Viklund och Halvard Hedman
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Kågnäsuddens fiskeläge - 1987
Yrkesfiskaren Andreas Holmqvist
Foto Henry Lundström - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund


Gåsörens fyrplats - 1951
Foto Wollmar Lindholm - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Gåsörens fyrplats - 1964
Foto Wollmar Lindholm - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund


Tulljakten i Skelleftehamn - 1919
Foto Maja Forsberg - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund


FULDABORG (157 x 18 x 4,8 m. Nederländskflaggad) i Skelleftehamn - 3 juli 2013
Foto Lennart Hedlund

Foto Lennart Hedlund

Foto Lennart Hedlund

CHEMBULK NEW ORLEANS (174 x 28 x 6,3 m. Singaporeflaggad) i Skelleftehamn - 3 juli 2013
Foto Lennart Hedlund

Foto Lennart Hedlund

Foto Lennart Hedlund

AXEL i Skelleftehamn - 17 januari 2015
Foto Sven Burman - svenburman.tumblr.com

MARK C (160 m., 19465 dwt., 12 knop, byggd 2003, flaggad på Isle of Man) och AXEL i Skelleftehamn - 17 januari 2015
Foto Sven Burman - svenburman.tumblr.com

HAVSTRAUM (115,1 x 18,25 m. Norge) i Skelleftehamn - 1 oktober 2016
Foto Lennart Hedlund

AFRICAN VENTURE (180 x 30 m. 35 000 dwt. Hong Kong) i Skelleftehamn - 1 oktober 2016
Foto Lennart Hedlund


Till Hamnar
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan