Västerviks hamn

Lat. N. 57° 45,5´. Long. O. 16° 38,9´.
Stapelstad i Kalmar län. Den väl skyddade hamnen har 6 m. djup; vid kajerna är djupet 3-6 m.
Stegeholms kanal, som förenar Västerviksfjärden med Gamlebyviken, har 15 m. bredd och 6 m. djup.
Lots möter utanför Idö; utgående lots erhålles i staden.
Alla slags skeppsförnödenheter äro att tillgå. Varf med slip finnes, där fartyg af 53 m. längd och 300 till 400 reg. ton kunna upptagas.
Staden äger tullkammare, sjömanshus, navigationsskola, banker, representanter för svenska sjöförsäkringsbolag, postkontor, järnvägs-, telegraf- och rikstelefonstation.

Ur De Svenska Kusthamnarne av C.F. Halén och G.O. Lange, publ. 1906

Västerviks hamn
Vykort

Västerviks hamn ca 1900
Vykort

Västerviks hamn ca 1950
VykortTillbaka till hamnar
Tillbaka till startsidan