Händig

9124 - SGPM
Byggd 1949 vid Öresundsvarvet AB, Landskrona Nb 119 (Stål)
21,73 x 6,23 x 3,02 m - 91 / 0 (SS 1969)
Maskin: Atlas Diesel 7 SA dieselmotor på 665 Ehk

Lyftes i sjön av en kran den 25 okt 1949, döptes av Ingrid Dahlin och levererades den 19 dec 1949 till Helsingborgs Ångslups AB, Helsingborg som HÄNDIG. Sjönk i Halmstads hamn den 8 juni 1955. Bärgades direkt och bogserades till Halmstads Varv för renspolning och länspumpad. Bogserades sedan till Skagens Varv för renovering. Såldes 1974 till Billeruds AB, Billerud och de behöll båten till den 1 feb 1982 då Bloms Bogsertjänst, Grums köptes henne för 500.000 kr. 1975 började åretruntsjöfart på Vänern. Marin & Maskin i Stockholm AB blev näste ägare 1985, köpte för 100.000 kr, men sålde igen 1987 för 150 000 kr Thomas Ekstrand Marin AB, Danderyd. Tappade propellern under isbrytning i februari 1986. Dyrare blev hon 1990, men så var det också ett finansbolag, Finansor AB, Stockholm som köpte för 350.000, men förlorade ordentligt, för när Ingemar Lundqvist, Göteborg gjorde affär 1992 kostade hon bara 145.000 kr. Såldes 1 mars 2012 till Bernhard Becker, Fredriksberg, Danmark. Skall bli bobåt. Dansk reg. OX 2689.
Text: Bengt Westin med kompletterande info av Uno Blom, Ebbe Heidenholm och Christer Skiöld.


Tidningsurklipp via Ebbe Heidenholm:
SKÅNSK BOGSERBÅT DROGS NER I DJUPET.
Halmstad (KvP).
Fyra man på bogserbåten Händig från Helsingborg var nära att drunkna i förmiddags då båten på mindre än en minut sögs ner i vattnet i Oljehamnen i Halmstad. Tre av männen hann kasta sig överbord innan båten sjönk medan maskinisten följde med under vattnet. Efter ett kort ögonblick kom dock maskinist Sigvard Högstedt upp till ytan och kunde räddas ombord på en livbåt utsänd av ett mudderverk i närheten. De fyra männen fördes till lasarettet i Halmstad. Sigurd Högstedt körde först i taxi men på vägen mötte denna tre ambulanser och mannen fördes över till en av dem. Sigurd Högstedt var medtagen när han kom till lasarettet men är nu utom fara.
ÖGONVITTNE.
Ett ögonvittne till olyckan, Sigvard Berggren från Malmö, berättar för KvP: "Jag såg tre av männen kast sig från bogserbåten när den började sjunka. Men den fjärde mannen syntes inte till. Först sedan bogserbåten sjunkit helt och hållet fick jag se den siste mannen komma upp till ytan. Vad som orsakat olyckan vet man inte helt riktigt än." Händig höll på att bogsera in den engelska tankern Border Laid till oljehamnen i Halmstad strax efter kl 09 i morse.
SJÖNK.
Just i inseglingsrännan kom Händig på tvären medan tankern som då låg förut fortsatte rakt framåt. På knappt en minut hade Händig sjunkit till botten så att endast spetsen av topplanternan syntes. Befälhavare på Händig var Rolf Troedsson. De två övriga besättningsmännen förutom Sigvard Högstedt var Bror Zetterman och Bengt Andersson.


Så långt KvP från den 8/6/71.
Ebbes egna kommentar:
HÄNDIG var kopplad akterut på tankern under inbogseringen. Hon låg då på tvären som ett drivankare för att kunna hålla ner farten vid behov. Dock blev farten för hög så HÄNDIG drogs ner innan nödutlösningen av bogserkroken kunde göras. Detta händer tyvärr än idag. HÄNDIG och HÄRDIG hade båda båtarna en nödutlösning av bogserkrokarna, dels från styrhytten och dels från däck på båda sidor om bogserkroken. Denna finess vet jag utprovades av en kille i Helsingborg tillsammans med pappa. Enligt Sigvard så var han i maskinrummet tills båten låg still. Det var en luftficka kvar och där tog han in luft innan han öppnade det "tryckutjämnade" maskinrummet. Vad jag kommer ihåg hade han varit med om två olyckor under andra världskriget.
HÄNDIG bogserades till Halmstad varv och renspolad samt länsad efteråt. Därpå lade Skagen verft ett lägre bud på reparation.

En dryg vecka kunda man läsa detta:
16/6/71. Helsingborgs Dagblad, signerad Sixten Raaf:
HÄNDIG BÄRGAD!
Bogserbåten Händig av Helsingborg fick på tisdagen lämna sin plats på bottnen i Halmstads hamn. Det bärgningsförsök som gjordes av den tyska pontonkranen Magnus 7 kröntes nämligen med framgång.( På bild i tidningen syns även bogserbåten Einar vid kranen). Sedan den 170 ton tunga bogserbåten kommit upp i ytan vidtog länspumpning varefter hon togs till varv i Halmstads hamn. Där kommer bogserbåten att bli föremål för en omfattande rengöring samt specifikation på de reparationer som behöver genomföras, omtalar Victor Wink för HD.(Hamnkapten i Helsingborg). Han följde på plats bärgningen. Det var tisdagen den 8 juni som Händig drogs omkull och sjönk i Halmstads hamn. Bogserbåten var engagerad i inbogseringen av Texacotankern Border Laird. Det hela gick mycket fort och en snabbinsats av lotskuttern i Halmstad räddade snabbt den fyra man starka besättningen. Bogserbåten hamnade norr om farleden och låg med 35 graders slagsida. För pontonkranen Magnus 7 var lyftet av Händig en lätt sak. Hon har kapacitet för 400 ton.

I en annan artikel står att läsa:
"Händig" utan yttre skador: Tisdagskvällens dykarundersökning av den i Halmstads hamn sjunkna bogserbåten Händig av Helsingborg gav vid handen att den ligger med 35 graders slagsida. Vad dykarna kunde se förekom inga yttre skador på bogserbåten. Hon ligger norr om farleden och är alltså inte i vägen för trafiken i hamnen. Detta innebär bl.a. att det inte blir tal om någon panikbärgning, säger hamndirektör Sven Linde till HD. Det blir i stället tal om ekonomibärgning, d.v.s. det billigaste alternativet. Redan nu kan man räkna med att all inredning elledningar m.m. är förstört, men ju mer "bottenvistelsen" förlängs ju större blir skadorna, bl.a. på motorn.
"Händig åter klar för nya uppdrag".
Tisdagen den 8 juni sjönk bogserbåten Händig i Halmstads hamn. Hon intog en plats norr om farleden i hamnen och låg med 35 graders slagsida. Exakt en vecka senare kunde pontonkranen Magnus 7 lyfta den 107 ton tunga bogserbåten upp i dagens ljus. Efter rengöring och inspektion i Halmstad blev det bestämt att bogserbåtens iståndsättning skulle ske vid varv i Skagen, Danmark. Nu är Händig åter i Helsingborg och klar för nya uppdrag. Reparationen av bogserbåten belöper sig till cirka 650 000 danska kronor, omtalar hamnkapten Victor Wink för HD. Haveriet innebar att man fick byta ut allt elektriskt i fartyget. Vidare hjälpmaskin, pumpar och värmepanna. Givetvis förstördes all övrig inredning såsom möbler, mattor, gardiner m.m. Huvudmotor och propellerarrangemang fick i detalj plockas sönder och rengöras. En ny bogserkrok har också installerats och Händig har också fått en vinsch akterut. Brädgången har tätats och därför har en länspump installerats. Händig är Helsingborgs Ångslups AB äldsta bogserbåt. Hon byggdes i Landskrona 1949. Hennes data har inte ändrats men inredningsmässigt sett har hon nu blivit mycket modern. Händig är alltså färdig för tjänst men under hand kommer bogserbåtspersonalen att göra vissa justeringar och upprustningsarbeten. Helsingborgs bogserbåtsflotta är nu åter komplett. Övriga enheter är Björn, Kärnan och Härdig.

Tidningsurklipp via Ebbe Heidenholm


Händig i Billeruds färger
Foto: Jan Häggström via Bengt Westin

Vid Gullbergskajen i Göteborg 23/8 2006
Foto: Lasse Lundell

Vid Gullbergskajen i Göteborg 21 augusti 2011
Foto: Christer Samuelsson

HÄNDIG i Köpenhamn - 20 juli 2020
Foto: Torben Larsen

Foto: Torben Larsen

Foto: Torben Larsen


Tillbaka till Billerud Ab
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan