Hans


HANS byggdes vid Metviken 1919 för Enzo Gutzeit, Savonlinna. Hette senare i livet PURISTAJA V och HANS NILSEN.


HANS och SÖLVE vid Metvikens Verkstäder, troligen på 1920/30-talet. (SÖLVE byggdes vid samma varv 1920 för okända beställare)
Foto via Jari Pellas


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan