Hänsjön

Byggd 1931 vid Wennbergs Mek. Verkstad, Karlstad
9,0 x 2,5 m
Motor: Seffle Typ 110 BF 16 hkr.

Motorvarpbåt, byggd 1931 av Wennbergs mekaniska verkstad i Karlstad för Fryksdalens Flottningsförening. Inköpspris: 9.599 kronor. Längd: 9,0. Bredd: 2,5 meter. Motor: Seffle, Typ 110 BF (sidinsprutad) Effekt 16 hkr vid 500 varv/min. Motornummer 2077. Båten stationerades i sjön Hänsjön som genomflyts av Ljusnan (Värmlands Ljusnan) som i sin tur mynnar ut i Fryken, och användes där under alla säsonger från 1931 till 1966.

Fryksdalens Flottningsförening hade förutom Hänsjön fem andra större varpbåtar som aldrig lämnade sina hemmavatten. De mindre varpbåtarna som anskaffades senare, var däremot mera mobila och flyttades mellan olika sjöar och dammar. Efter den sista aktiva flottningssäsongen 1966 såldes båten till byggmästaren Edvard Engström i Torsby för 3.000 kronor.

Ägarskapet övergick så småningom till hans ene son, som avsåg att bygga om båten till fritidsbåt så snart han fick tid. Båten förblev orörd, förutom att ägaren tog bort träöverbyggnaden och demonterade varpspelet. På sensommaren 1974 såldes båten till en annan torsbybo för 4.500 kronor. Denne blästrade skrovet och lät ortens yrkesskola bygga på en kryssarliknande överbyggnad av stålplåt. Detta bygge blev emellertid aldrig fullbordat och i mitten av 1990-talet såldes båten vidare till Forshaga kommun.

Kommunens avsikt var att skapa en lekparksbåt vid Skivedsskolan, som skulle låtsas vara en Lustenbåt. Den halvfärdiga överbyggnaden av plåt skars bort och en styrhytt av trä nytillverkades. Hänsjöbåten fick nu namnet Lusten 6 målat på sidorna. Skrovet grävdes ner i marken jämns med vattenlinjen, men flera båthistoriker delar åsikten att det var ett helgerån att hantera en båt, som var i relativt gott skick, på detta sätt. Motorn målades i bjärt ljusblå färg, men den demonterades senare och skänktes till Dyvelstens Flottningsmuseum där den nu står uppställd utomhus.
Text: Håkan Larsson


Hänsjöbåten, som av lokalbefolkningen oftast kallades ”Färja”, fick en stor överbyggnad av trä och masonit till skydd för motor och personal. Bilden torde vara tagen omkring 1950.
Foto: Enar Kollfeldt i Håkan Larssons saml.

Flottningen på Fryksdalens alla biflottleden lades ner efter 1966 års säsong. När den här bilden togs har Hänsjöbåten nyss fullgjort sitt värv som flottningsbåt.
Foto Bernt Fogelberg i Håkan Larssons saml.

Efter ägarbytet 1974 blästrades båtens skrov och förbereddes för en kommande ombyggnad.
Foto Håkan Larsson

Hänsjöbåten i sin nya roll som lekparksbåt i Forshaga 2001.
Foto Håkan Larsson

Syftet är att skolbarnen i Forshaga ska få leka bogserbåtsskeppare, men nog hade det väl gått att bygga en replik utan att behöva gräva ner en riktig båt.
Foto Håkan Larsson

Uppmätningsskiss av Hänsjöbåten, så som den såg ut i november 1985. Uppmätt och ritad av Håkan Larsson

Seffle Typ 110 BF (sidinsprutad) Effekt 16 hkr vid 500 varv/min. Motornummer 2077. Uppställd utanför Dyvelstens Flottningsmuseum år 2000.
Foto Anders Winter


Tillbaka till Fryksdalens Flottningsförening
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan