Härads kyrka

Uppförd på 1100-talet. Ombyggd på 1400-talet och 1700-talet. Se bild en bit ner på sidan.


Härads kyrka
Foto Lars Johnson - 19 april 2015

Foto Lars Johnson - 19 april 2015

Foto Lars Johnson - 19 april 2015

Foto Lars Johnson - 19 april 2015

Foto Lars Johnson - 19 april 2015

Foto Lars Johnson - 19 april 2015

Foto Lars Johnson - 19 april 2015

Foto Lars Johnson - 19 april 2015

Foto Lars Johnson - 19 april 2015

Foto Lars Johnson - 19 april 2015

Foto Lars Johnson - 19 april 2015

Kortfattad historik på skylt vid kyrkan
Foto Lars Johnson - 19 april 2015

Foto Lars Johnson - 4 oktober 2015

Foto Lars Johnson - 4 oktober 2015

Foto Lars Johnson - 4 oktober 2015

Dopfunt från omkring 1200. Triumfkrucifixet från tidigt 1300-tal.
Foto Lars Johnson - 4 oktober 2015

Foto Lars Johnson - 4 oktober 2015

Foto Lars Johnson - 4 oktober 2015

Tre medeltida altarskåp finns i kyrkan, vilket får anses ovanligt för en liten sockenkyrka.
Foto Lars Johnson - 4 oktober 2015

Altarskåpet norr om altarret med Jungfru Maria klädd i sol och med månen under fötterna.
Foto Lars Johnson - 4 oktober 2015

På altarbordet står altarskåpet som skildrar Kristi lidandes historia. Troligen ett svenskt arbete.
Foto Lars Johnson - 4 oktober 2015

Söder om altaret står detta unika altarskåp som har Maria Magdalena som huvudfigur.
Detta altarskåp, liksom det med Jungfru Maria är troligen tillverkade omkring 1500 under ledning av en dominikanbroder vid namn Herman Pictor.
Foto Lars Johnson - 4 oktober 2015

En relikkista i sandsten tillverkad på Gotland omkring år 1200.
Foto Lars Johnson - 4 oktober 2015

Foto Lars Johnson - 4 oktober 2015

Predikstolen är från andra hälften av 1600-talet.
Foto Lars Johnson - 4 oktober 2015

Foto Lars Johnson - 4 oktober 2015

Foto Lars Johnson - 4 oktober 2015

Foto Lars Johnson - 4 oktober 2015

Foto Lars Johnson - 4 oktober 2015

Gravhäll i koret över Olof Olofsson Morgonstierna till Lottesta och Runsö, död 1656, samt hans hustru Elisabeth Danielsdotter Hund.
Foto Lars Johnson - 4 oktober 2015

Foto Lars Johnson - 4 oktober 2015

Foto Lars Johnson - 4 oktober 2015

Foto Lars Johnson - 4 oktober 2015

Foto Lars Johnson - 4 oktober 2015

Foto Lars Johnson - 4 oktober 2015

Orgeln återfinns sedan 1938 på den sk "Näsbyholmsläktaren"
Foto Lars Johnson - 4 oktober 2015

Under läktaren hänger ett antal 1700-talsmålningar som skänktes 1774 av Kristina Elisabet Tersmeden, änka efter Karl Gustaf Billberg.
Foto Lars Johnson - 4 oktober 2015

Foto Lars Johnson - 4 oktober 2015

Begravningsvapen för Daniel Olofsson Morgonstierna (1633-1701)
Foto Lars Johnson - 4 oktober 2015

Sjuttonde söndagen efter trefaldighet var det dags för återbesök - 18 september 2016
Foto Lars Johnson - 18 september 2016

Apostladagen - 16 juli 2017
Foto Lars Johnson - 16 juli 2017

Foto Lars Johnson - 16 juli 2017

Foto Lars Johnson - 16 juli 2017

Foto Lars Johnson - 16 juli 2017

Foto Lars Johnson - 16 juli 2017

Foto Lars Johnson - 16 juli 2017

Foto Lars Johnson - 16 juli 2017


Tillbaka till kyrkor i Södermanland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan