Harald (1)

Oregistrerad
Byggd 1882 – Eriksbergs Mek. Verkstad AB, Göteborg (Järn)
SV 1915: 15,50 x 3,85 x 2,00 m - 23,20 / u.10
Maskin: Okänd ångmaskin på 100 Ihk

Byggdes för J.E. Wennerlund, Göteborg (Hvita Bolaget) som HARALD. Köptes på konkursauktion den 14/6 1891 av Göteborgs Bogserings AB, Göteborg som sålde vidare ca 1892 till W. Eriksson, Harnäs. Före 1909 köptes hon av Bogserings AB Zebra, Gävle, men en uppgift gör gällande att hon ett tag ägdes av Södertälje Varv AB? Såldes 1918 till Bränslekommissionen, Stockholm och 1919 meddelades att hemorten var Umeå. Där skrotades hon också enligt ett meddelanden 1933 från Bobergs Maskin AB, Umeå
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Röda Bolaget
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan