Harald (2)

3318
1898 – Göteborgs Mek. Verkstad AB, Göteborg Nb 269 (Stål)
MB ??: 23,84 x 5,64 x 2,87 m
Maskin: Varvets 2cy comp.ångmaskin på 250 Ihk.

Byggdes för Göteborgs Bogserings AB, Göteborg som HARALD (2). Såldes 1/10 1915 till ett okänt norskt Bolag för 100.000 kr. Okänt öde.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Röda Bolaget
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan