Harald

Byggd 1878 på Kristinehamns M V som lastfartyg, men byggdes om till timmerbogserare. Hos Cederbergs i Sunne till 1945. Köptes då av Fryksdalens flottningsförening. Slutade som kättingpråm och skrotades i början av 1960-talet.
Fakta ur Båtar på Fryken av I Svensson och E Ärlingsson

Harald vid båtslipen i Torsby, 1943.
När båtar som varit uppdragna på slipen skulle släppas ut igen, hände det allt som oftast att trallan spårade ur och man måste därför använda bogserbåt för att få ut den slipdragna båten. Den här gången var det ångbogserbåten Fryksdalen som stod uppdragen.
Foto: Ingmar Frykman via Håkan Larsson.

Foto: Ingmar Frykman via Håkan Larsson.

Efter krigsslutet avvecklades Ångbåtsaktiebolaget Fryksdalen. Passagerarbåten Gösta Berling och lastbåten Fryken hade sålts som skrot 1940, och Selma Lagerlöf såldes till ett nybildat turisttrafikbolag. Gamlingen Fryksdalen såldes till Fryksdalens Flottningsförening, som ungefär samtidigt hade köpt in ångbåten Harald från ett annat privatrederi. Vid timmerbogsering i öppen sjö gick båtarna vanligtvis sammankopplade i par. Syftet var att spara personal. Endast en rorgängare och en ambulerande maskinist behövdes på varje vakt, även om det naturligtvis fanns personal ombord som kunde bemanna båda båtarna då de gick var för sig genom de trånga sunden.
Foto: Olle Olsson, Oleby, via Håkan Larsson.

Foto: Olle Olsson, Oleby, via Håkan Larsson.

Harald, på väg med ett timmersläp genom Sunnesundet. Det gäller för skepparen Edvard Andersson att hålla ut ordentligt och styra helt nära ångbåtsbryggan för att släpet ska gå rätt i den trånga farleden. Man ser att bilden är tagen efter krigsslutet eftersom timmersläpet består av maskinbuntat virke, en metod som infördes 1943, och att båten förmodligen är oljeeldad eftersom det inte finns någon meterved staplad på däck.
Foto i Håkan Larssons saml.

Harald har nått fram till ledverket som har till uppgift att styra timmersläpet genom den trånga bropassagen. Alldeles strax ska Harald passera de båda öppnade svängbroarna, landsvägsbron respektive järnvägsbron. På andra sidan av sundet ligger Sundsviks Ångsåg, som då var i full drift. På Haralds fördäck syns isskåpet och nedgångskappen till skepparens hytt i fören. Isskåpet och plåtkappen finns bevarade, sparade för Fryksdalens Flottningsmuseum.
Foto i Håkan Larssons saml.

Harald i Sunne 1947
Foto: Lars Johansson via Åke Johansson

Foto: Lars Johansson via Åke Johansson

Harald och Fryksdalen i Torsby hamn hösten 1948
Foto: Göte Olsson, Torsby, via Håkan Larsson.


Tillbaka till båtar på Fryken
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan