Harge

Byggd 1888 vid Bergsunds Mek. Verkstad. Förbyggd 1906 vid Motala Verkst. med isbrytarstäv.
53 x 13 x 5,3 fot
Maskin: Ångmaskin på 15 hkr.

Ur telegram mellan Bergsunds Mek. Verkstad och Harge Aktiebolag: Bergsunds Werkstad är villig att till Harge Aktiebolag försälja en nu under bygnad varande bogserbåt af svensk stålplåt. Längd öfver allt 54 fot, största bredd å spant 13 fot. Samt i ett annat telegram: Lofvades färdig om möjligt till 1 juli (18)88. Troligen har HARGE byggts på samma specifikation som AVASTRÖM. I en liggare från 1888 står fölkjande: Ångfar. Harge, längd 53 fot, bredd 13 fot, djup 5,3 fot maskin, 1 st, panna 1 st, hästkrf. 15, Pris: 19.000.
Fakta: Anders Engdahl (källa: Malte Eriksson)


HARGE i Grönsundet utanför Bastedalen och Hargs bruk med pråmarna Frey och Oden
Foto Anders Engdahls saml.


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan