Harg hamn

Lat. N. 60° 10,4´. Long. O. 18° 29´.
Lastageplats i Stockholms län. Den skyddade hamnen är tillgänglig för fartyg af största djupgående. Vid bojarne är djupet 7 m. och vid den 168 m. långa kajen 6,5 m.

Lots erhålles från Svartklubben både för in- och utgående fartyg. Klarering sker vid Östhammars tullplats, som lyder under tullkammaren i Stockholm.
Järnvägs-, post- och telegrafstation finns på platsen. Ångbåtsförbindelse är upprättad med Stockholm, Norrtälje och Östhammar.

Ur De Svenska Kusthamnarne av C.F. Halén och G.O. Lange, publ. 1906


Till hamnens egen hemsida


Tillbaka till hamnar
Tillbaka till startsidan