Harry Stone.

SJMI - 11559
Byggd 1975 vid Åsiverken AB, Åmål NB 100 (Stål)
24,17 x 7,77 x 3,80 m - 124 / 0 (Nybyggd 1975)
Maskin: Burmeister & Wain – Alpha 12V23L Diesel på 1.860 Ehk. Levererades den 26 juni 1975 till Karlshamns Kommuns Hamnförvaltning, Karlshamn som HARRY STONE, ett företag som 1990 ombildades till Karlshamns Hamn och Stuveri AB, Karlshamn.
Text: Bengt Westin


Karlshamns hamn 13 november 2005.
Harry Stone
Foto Andreas Engelmartin.

Karlshamn Hamn
Foto Andreas Engelmartin.

Karlshamn Hamn
Foto Andreas Engelmartin.


Harry Stone och Karlshamn vid Oxhaga, Karlshamn 19/3 2008
Harry Stone
Foto Patrik Nylin

Harry Stone
Foto Patrik Nylin


Tillbaka till Karlshamns Hamnförv.
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan