Hebe

SFC-5790
Byggd 1889 vid Wilhelmsbergs Mek Verkstad AB, Göteborg (järn)
15,10 x 3,59 x ?? m
Maskin: Varvets högtrycksmaskin på 35 Ihk, ersatt av en vid Hernösands V & V byggd ångmaskin (från KAPAREN) på 85 Ihk.

Byggdes för okända. Köptes 1904 av hrr Hallman och Freidenfeldt vid Landösjön i Jämtland där hon fungerade som passagerarbåt med namnet HEBE. Såldes efter några år till Indalsälvens Flottningsförening, Dvärsätt som använde den till 1969 då flottningen upphörde. 1971 såldes båten till Storsjön där den blev lustbåt. 1985 lämnade hon Storsjön för en okänd köpare i Vaxholm men omkring sekelskiftet återkom hon till Landösjön och Kulturföreningen s/s Hebe, Landösjön.
Text: Bengt Westin

Hebe 1982
Hebe
Foto Malte Eriksson via Bengt Westin

Hebe 1984 i Östersund
Hebe
Foto Jan Häggström via Bengt Westin

Hebe 1985 i Stockholm
Hebe
Foto Jan Häggström via Bengt Westin

Hebe 1992
Hebe
Foto Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan